Veelgestelde vragen

Wil je nog wat weten? Hieronder lees je het antwoord op de meeste gestelde vragen.

Heb je een andere vraag? Je kunt ons bereiken via mail en met je mobiel:

Pretecho.oosterhout@gmail.com

tel 0162-450145 (alleen op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 14.00 uur)

Het maken van een afspraak is kan bij onze assistente of online via de agenda. Wanneer je de afspraak online maakt, kun je veilig met ideal betalen. Plan je de pretecho bij onze assistente? Bij haar betaal je veilig met je pinpas. 

Wat houdt een afspraak bij Pretecho Oosterhout in?

Onze echoscopiste verwelkomt jullie in de echokamer. De zwangere neemt plaats op de onderzoeksbank. Zij bespreekt kort met jullie:

  • je achtergrond (Hoeveel weken zwanger ben je? Hoeveelste kindje is dit?);
  • willen jullie het geslacht weten of juist niet, en hoe wil je dit te horen krijgen (enkel mogelijk in het geval van een betaalde echo);
  • hebben jullie wensen voor 2D, 3D of 4D (tevens afhankelijk van de termijn van je zwangerschap) en
  • willen jullie de foto’s en de bewegende beelden op USB-stick?

Foto’s worden tijdens de echo gemaakt. De echoscopiste doet haar best om de mooiste beelden vast te leggen voor de eventueel gewenste foto’s. Je mag ook zelf foto’s maken. Eventuele extra foto’s op fotopapier dienen contant te worden afgerekend.

De gehele afspraak duurt in totaal 15, 30 of 45 minuten (afhankelijk van je keuze vooraf)

Wat houdt de 5 euro korting op een afspraak in?

Alle zwangeren die bij Verloskundigen Oosterhout begeleid worden, krijgen een kadobon waarmee ze een afspraak van 15 minuten kunnen maken met 5 euro korting. De bon kan eenmalig gebruikt worden. Deze afspraak duurt in totaal 15 minuten en verloopt zoals hierboven bij vraag 1 beschreven. Tijdens deze afspraak met 5 euro korting doet de echoscopiste geen uitspraak over het geslacht van de baby. Wanneer je dat wilt kun je deze afspraak uitbreiden met 1 of 2 extra kwartieren en zo de duur van de echo zo lang maken als je zelf wilt. 

Kan ik de echo met korting ook verlengen?

Ja, dat kan. Wanneer je de afspraak met korting verlengt met 15 of 30 minuten (die je dan van tevoren ook online betaalt) duurt de echo zo lang als jij afspreekt. Er wordt dan ook -indien gewenst- een geslachtsbepaling uitgevoerd.

Is de echoscopiste kundig?

De pret-echo wordt gemaakt door een  volledig gecertificeerde echoscopiste. Het is voor ons erg belangrijk dat je naast een prettige en leuke echo, ook een kundige en professionele echo krijgt. Iedereen kan namelijk de knop van een echoapparaat aanzetten, maar mooie echo’s maken en deze deskundig beoordelen is een vak apart.

Wat gebeurt er wanneer de echoscopiste iets bijzonders ziet aan het kindje?

In principe worden er op basis van de pretecho’s geen medische uitspraken gedaan over de gezondheid van je kindje. Mocht de echoscopiste onverwacht toch een bijzonderheid opmerken, dan heeft zij -zoals te verwachten is- hele korte lijntjes met de dienstdoende verloskundige.  

Weet de echoscopiste iets van mijn medische situatie?

Nee, de echoscopiste heeft geen toegang tot je medisch dossier. 

Wordt de pretecho vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Alle echo’s die gemaakt worden zijn pretecho’s en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Wordt de grootte van de baby gemeten tijdens de pretecho?

Nee, de baby wordt niet gemeten. Dit gebeurt alleen bij echo’s met een medische indicatie en niet bij pretecho’s.

Wordt de pretecho via de buik of inwendig gemaakt?

Alle pretecho’s worden bij ons in principe via de buik gemaakt. Wanneer je heel vroeg in de zwangerschap komt voor een extra (niet-medisch) echomoment, komt het soms voor dat de echo via de vagina gemaakt moet worden om een goed beeld te kunnen krijgen.

Worden de beelden van de pretecho ook opgeslagen op het echo-apparaat?

Om foto’s en hele korte filmpjes te maken moeten beelden worden opgeslagen op de harde schijf van het echo-apparaat.  Foto’s en filmpjes kunnen daarom alleen tijdens je afspraak opgeslagen worden op een USB-stick. Deze beelden worden namelijk slechts korte tijd opgeslagen, omdat anders de harde schijf te snel vol is.

Wat is de beste tijd om een pret-echo te laten maken?

Dat is afhankelijk van wat je graag op de echo wilt zien. Vanaf 15 weken is het mogelijk om een geslachtsbepaling uit te laten voeren, maar al vanaf 8 weken kun je heldere 2D beelden maken. Wil je graag een 3D of 4D echo laten maken, dan is een gunstige ligging van de baby en de juiste termijn wel belangrijk. Helaas kan niemand de gunstige ligging van de baby garanderen, dus dat blijft afwachten. Het maken van een 2D echo is dan wel vaak nog prima mogelijk.  De beste termijn voor 3D en 4D pretecho’s is 26-27 weken Daarna is de baby vaak te groot om mooi in zicht te brengen.

Wat is de beste tijd voor een 3D-echo?


De beste tijd voor een 3D –echo is tussen de 25 en 30 weken (en dan bij voorkeur bij 26-27 weken). Als een 3D-echo voor de 25 weken wordt gemaakt dan ziet je kindje er mogelijk minder mooi uit. Bekend is dat bij 23 weken een kindje nog erg mager is (en niet zo fraai om te zien).


Waarom kan ik niet eerder dan bij 15 weken een geslachtsbepalende echo laten maken?

De baby is dan nog te klein en de structuren zijn nog niet voldoende ontwikkeld om de baby goed te kunnen bekijken (denk bijvoorbeeld aan het hoofdje, de armpjes en beentjes, etc.). Ook het geslacht is nog niet met zekerheid te bepalen. Vanaf 15 weken kunnen we hier  een uitspraak over doen. 


Lukt het altijd om een mooie echo te maken?

De ligging van de baby is uiteraard belangrijk bij het maken van een mooi echo-beeld. Vooral voor 3D en 4D echo is dat heel relevant. De beste termijn voor 3D en 4D preteecho’s is 26-27 weken Daarna is de baby vaak te groot om mooi in zicht te brengen. Naast de ligging van de baby kan ook je postuur invloed hebben op de kwaliteit van de beelden. Als je een slank postuur hebt is de kans op betere kwaliteit beelden hoger dan bij een volslank postuur. Heb je een volslank postuur dan is de kans op betere kwaliteit beelden groter naarmate de zwangerschap vordert. Je kunt dan dus beter wat later in de zwangerschap komen, bijvoorbeeld bij 28 – 29 weken in plaats van bij 24 weken. Je buikwand wordt dan door je groeiende kindje steeds meer opgerekt en dus dunner.

Moet ik een volle blaas hebben voor de echo?

Nee, dat is niet nodig.

Hoeveel personen mag ik meenemen naar de echo?

Je mag maximaal 3 personen meenemen naar de pretecho. 

Hoe maak ik een afspraak?

Dit is mogelijk via de online agenda en bij onze assistente. Je kunt haar hiervoor bellen, mailen of je pretecho plannen wanneer je haar op de praktijk ontmoet. Je persoonsgegevens en betaling verlopen online veilig via ideal. Je persoonsgegevens worden gebruikt voor je reservering en je factuur. Op je mailadres ontvang je een bevestiging, je factuur en een herinnering kort voor je afspraak. We gebruiken je gegevens niet voor het sturen van aanbiedingen en delen je gegevens nooit met andere partijen.

Hoe annuleer ik  een afspraak?

Dit is alleen mogelijk per email via pretecho.oosterhout@gmail.com en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak.

Waar kan ik pretecho Oosterhout vinden?

Pretecho Oosterhout bevindt zich in de praktijk van Verloskundige Oosterhout. Sint Antoniusstraat 86a Oosterhout, op de hoek met de van Boischotlaan.

Accepteren jullie de Nationale Echo-bon?

Nee, je kunt bij ons wel vooraf betalen via de website. Zo houden we onze kosten laag en kunnen we onze sterk gereduceerde tarieven mogelijk maken.

Hebben jullie ook cadeau-bonnen?

Je zeker! Feestelijk verpakte kadobonnen met iedere gewenste echo. Zo maak je iemand makkelijk blij! Bestel je kadobon bij onze assistente. Dit kan via pretecho.oosterhout@gmail.com en telefonisch op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur op 0162-450145 Ja, zeker! 

Mag ik mijn eigen USB stick meenemen, of bij een volgende echo de eerder gekochte USB stick nogmaals gebruiken?

Nee, dat is helaas niet mogelijk vanwege mogelijke overdracht van virussen etc. op de software en harde schijf van het echo-apparaat. Onze USB-stick kost slechts €6. 

Welke aanvullende voorwaarden heeft Pretecho Oosterhout?

Algemeen
Pretecho Oosterhout is een zusteronderneming van Verloskundigen Oosterhout.

Pretecho Oosterhout is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Pretecho Oosterhout en haar cliënten.

Afspraken
Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden gemaakt via de website www.pretecho-oosterhout.nl .
Pretecho Oosterhout verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt en zal uiterste zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van het gebruik van de tijdens onze werkzaamheden verstrekte of ter kennis gekomen informatie.
Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens afspraak beloofde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.

Honorarium
De betaling geschiedt rechtstreeks bij het maken van de afspraak voor de echo via de website. Elke zwangere kan gedurende haar zwangere maximaal één keer gebruik maken van de 10 euro kortingscode wanneer zij onder controle is van Verloskundigen Oosterhout.

Auteursrecht
Zonder schriftelijke toestemming van cliënt is het Pretecho Oosterhout uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/ of geluidsmateriaal op enigerlei wijze te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.

Annulering
In geval van annulering door cliënt van een overeengekomen pretecho minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, vindt er geen restitutie van het bedrag van de echo plaats. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afspraak. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd. Annulering is alleen per email mogelijk via pretecho.oosterhout@gmail.com .
Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid
Pretecho Oosterhout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voortvloeiende uit onze dienstverlening. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Pretechoburo Oosterhout kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht.
De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandeling is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Er is geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.
Mocht Pretecho Oosterhout, ondanks het feit dat het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de echo, afwijkende beelden zien, dan behoudt Pretecho Oosterhout zich het recht voor om, na overleg met cliënt(en), de begeleidende arts en/of verloskundige hierover in te lichten.
Pretecho Oosterhout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door Pretecho Oosterhout gebruikte opslagmedia (USB-sticks).
Omdat het uiteindelijke resultaat van het consult, zeker bij driedimensionale (3D) echoscopie, onder meer afhankelijk is van postuur van de moeder en/of de ligging en beweeglijkheid van de baby, kan er door Pretecho Oosterhout geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Er kan geen restitutie plaatsvinden indien de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van het beeldmateriaal. Uiteraard proberen we in zo’n situatie samen te zoeken naar een geschikte oplossing.

Per pretecho zal de echoscopiste haar uiterste best doen om zo mooi mogelijke echo-beelden van de baby te laten zien. Ze zal starten met 2D en afhankelijk van de termijn van de zwangerschap, de ligging van de baby en wens van de cliënte ook 3D en 4D kijken. Door de ligging van de baby of het postuur van de zwangere is het echter niet altijd mogelijk om bijvoorbeeld het gezichtje goed in beeld te brengen in 3D. Met 2D is dit gelukkig wel bijna altijd mogelijk.

De echoscopiste kiest de mooiste foto’s uit die (indien gewenst) zullen worden afgedrukt of op USB-stick zullen worden geplaatst (tegen betaling). 

Algemene bepalingen
Op de tussen Pretecho Oosterhout en haar cliënten gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Wanneer

Wat is het beste moment voor een pretecho?

Geslachtsecho

Wil je weten of je een jongen of meisje krijgt?

Over ons

Ervaren echoscopist, verloskundige om de hoek.

Diverse echo's

Kijk zo lang als jij wilt naar je baby in je buik.

Ga naar

De praktijk
Kinderwens
Zwangerschap
Bevalling
Miskraam

Tips
Pretecho

© 2019 Realisatie door Webstudio Renée

Cookiebeleid

Verloskundigen Oosterhout

Sint Antoniusstraat 86a
4902 PV Oosterhout
Tel: 0162 - 450 145

info@verloskundigenoosterhout.nl

knov     logo_verloskundigen_oosterhout

Wij zijn aangesloten bij de KNOV.